Bron: PIB (Provinciaal Informatieblad provincie Noord-Brabant), november 2022

 

Boek Eugène de Groot

Collega Eugène de Groot heeft een boek uitgebracht ‘De vleugelslag van een koninginnepage. Naar het spiritueel humanisme.’

Eugène over het waarom van dit boek: ‘Het lijkt wel alsof tegenwoordig alles op de helling staat. Er is in de maatschappij, in de wereld van de wetenschappen en in die van geloof en religie veel aan het ‘kraken’. Oude denkwijzen volstaan niet meer, massaal wordt gezocht naar nieuwe zingeving en nieuwe manieren van omgaan met onze steeds meer verstrengeld rakende werkelijkheid. Er is behoefte aan eenvoudige antwoorden die tegelijkertijd recht doen aan de ongelooflijke complexiteit van de werkelijkheid. Een rijke eenvoud die mensen de rust kan geven dat ze op een goed levensspoor zitten, daar wil dit boek een bijdrage aan leveren. Dit boek geeft richting onder de noemer ‘spiritueel humanisme’.

Korte inhoud: na een schets van enkele ingrijpende persoonlijke levenservaringen worden die in het eerste deel filosofisch doordacht aan de hand van enkele denkers. Daarbij aandacht voor Carl Gustav Jung, de Franse denkers René Descartes en Pierre Teilhard de Chardin over de verhouding tussen geest/psyche en materie/lichaam en Thales van Milete. Ook wordt het ‘hoogspirituele denken’ van de Amerikaanse New Thought-beweging gepresenteerd.

Het tweede deel is meer praktisch georiënteerd en levert een schets van het spiritueel humanisme aan de hand van zeven zuilen, zoals openheid en aandacht (eerste zuil), liefde en mededogen (tweede zuil) en vrijheid en authenticiteit (zesde zuil). Deze worden ontleend aan wat mensen op grond van hun eigen inzichten aan waardevols kunnen ervaren, maar maakt wel gebruik van wat allerlei religieuze tradities van oost tot west aanbieden.

‘De vleugelslag van een koninginnepage’ is verkrijgbaar bij 2500 boekhandels in Nederland en Vlaanderen. Meer informatie via www.uitgeverij-dgrt.nl

Leave a Reply