Voor contekst & zingeving

De wereld verandert enorm

Het leven op aarde verandert. Dit is niet zomaar een verandering, maar een werkelijke transformatie op zowel maatschappelijk als wetenschappelijk én spiritueel vlak, met een nog diepere betekenis. Doordat we op een breukvlak van tijden staan zien we dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een andere invulling van hun zingeving. Er is behoefte aan een nieuw perspectief, een visie die tot denken zet en buiten de gebaande paden treedt. Dat is precies wat uitgeverij DGrT wil doen: boeken, nee een levensbeschouwing, verspreiden die tot anders denken en anders leven aanzet.

Wat is DGrT?

Om het gedachtegoed uit te dragen en het boek te laten klinken, moet er een uitgeverij zijn die mag medeklinken. Dat is DGrT. Enerzijds een weerspiegeling van mijn levensbeschouwing en boodschap, anderzijds een middel om het publiceren van het boek te realiseren.

Mijn 10 redenen voor een eigen uitgeverij.

De naam

Het is niet alleen een verwijzing naar mijn achternaam – waarin alleen de medeklinkers worden gebruikt –, de naam van de nieuwe uitgeverij is ook een afkorting van De Groote Toekomst, een fragment van mijn levensbeschouwing: we komen voort uit de goddelijke geest en gaan er in alsmaar groeiende vrijheid naar terug.

Vergeet het boek, vergeet de schrijver, maar vergeet nooit het pad. Jouw pad, een volstrekt uniek pad. Het pad van jouw bevrijding.

Waarom

Het enige dat niet verandert, is het feit dat alles verandert. Dat is niet goed of fout, zwart of wit. Maar waar het wél voor zorgt is dat dit mensen uitnodigt uit hun comfortzone te treden en dat zij die ontwaken, op zoek gaan naar een andere invulling van hun zingeving. DGrT wil buiten de gebaande paden treden, een nieuw perspectief bieden op het leven dat we leiden. Ons ultieme doel (ons ‘why’, ons waarom) is dan ook jou ondersteunen bij het beantwoorden van jóuw ‘waarom’, want het antwoord op jouw waarom kun je alleen zelf geven. De Verlichting anno 2022 en verder in de tijd. Een ‘waarom’ dat probeert filosofen, theologen, psychologen, geestelijk verzorgers en nieuwsgierigen anders naar het leven en hun eigen leven te laten kijken en zo op een nieuw spoor te brengen.

Hoe

Hoe we dat doen? Door de huidige ontwikkelingen uiteen te zetten en vervolgens een nieuw perspectief aan te bieden. Door lezers van De vleugelslag van een koninginnepage en eventueel volgende boeken op confronterende wijze na te laten denken over de verhouding tussen geest/psyche en materie/lichaam (tussen wat hen bezielt en hun uiterlijke levensomstandigheden) en de menselijke keuzevrijheid. Het is immers niet geest contra materie, of geest of materie, maar geest én materie.

Wat

Die materie kan ook letterlijk worden vertaald naar de producten en diensten van DGrT: boeken en lezingen en andere bijdragen die tot denken zetten. Ondanks dat het niet het product is maar de levensbeschouwing die moet resoneren bij lezers en luisteraars, zijn het wel de producten die helpen bij het creëren van een breder draagvlak voor mijn controversiële stellingen en levensbeschouwing, hoe oud die ook zijn.