Contekst & zingeving voor pers

Persmap

De vleugelslag van een koninginnepage. Naar het spiritueel humanisme.

Samenvatting We bevinden ons op een breukvlak van tijden. De wereld is toe aan manieren van samenleven die respect tonen voor de grenzen van het natuurlijk leefmilieu en voor intermenselijke rechtvaardigheid. In de wereld van religie of spiritualiteit is er veel aan verandering onderhevig. De wereld hunkert naar een nieuw zinkader, een levensbeschouwing die robuust is en creatief weet in te spelen op alle uitdagingen die op ons afkomen…

Download persmapVeelgestelde vragen

Vergeet het boek, vergeet de schrijver, maar vergeet nooit het pad. Jouw pad, een volstrekt uniek pad. Het pad van jouw bevrijding.

Eugène de Groot

Veelgestelde vragen

Waarom heb ik een eigen uitgeverij opgezet?

Simpel: om mijn eigen boek op de markt te zetten, en dat op een eenvoudige maar wel professionele manier.

Het besluit om ertoe te komen is op een soepele manier ontstaan. Toen ik mijn manuscript vrijwel klaar had, stond ik voor de vraag of ik een bestaande uitgever zou benaderen of dat ik het boek in eigen beheer zou gaan uitgeven. Het besluit rolde als vanzelf uit mijn afwegingsproces.

10 redenen voor mijn eigen uitgeverij:

1.

De prijs van mijn boek wilde ik rond de €20,- hebben om het aantrekkelijk te houden voor menige lezer. Voor zo’n dik boek als het mijne (376 pagina’s A5-formaat) lukt dat niet bij een bestaande uitgever.

2.

Boeken uitgeven in eigen beheer gaat tegenwoordig makkelijk dankzij de moderne print- en drukmogelijkheden en de handige communicatiemogelijkheden dankzij het internet tussen opdrachtgever (auteur) en drukker. Zo heb ik zelf in familiekring in 2020 een boek uitgegeven.

3.

Ik wil mijn boek beschermen en goed aan de vrouw en man kunnen brengen. Daarvoor heb ik een ISBN nodig. Alleen een uitgever kan een ISBN aanvragen. Dus om zelf zo’n ISBN te kunnen benutten moest ik mijn eigen uitgeverij oprichten. Je kunt ook via een tussenbedrijf zo’n ISBN regelen, maar dan heb je als auteur niet zelf de rechten van dat ISBN. Mijn uitgeverij DGrT heb ik 22-02-2022 opgericht via een aanvraag die dag en de bevestiging diezelfde dag van de inschrijving door Bureau ISBN. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft vervolgens plaatsgevonden -dankzij de uitstekende website van de KvK krijg je als ‘jonge ondernemer’ veel waardevolle informatie die ook nog eens heel transparant gepresenteerd wordt. Startende ondernemers wordt het niet moeilijk gemaakt.

4.

Ik heb zelf behoorlijk wat ervaring met schrijven, maar voor mijn boek heb ik niettemin een aantal mensen uit mijn eigen netwerk gevraagd om commentaar op mijn manuscript te leveren. Dankzij hun reacties is de toegankelijkheid van mijn manuscript er flink op vooruit gegaan. Ik had geen enkele behoefte om aanvullend nog eens extra te wachten op het oordeel of rekening te houden met de suggesties van de redacteur van een uitgeverij of er een discussie mee aan te gaan.

5.

Ik hoefde zo niet lang te wachten op de publicatie van mijn boek. Geen extra beoordeling door de redacteur van een uitgever, niet hoeven te wachten op de eventuele planningsvereisten of -wensen van een uitgever, gesteld al dat ik een geïnteresseerde uitgever zou vinden. Er zit nu minder dan anderhalve maand tussen het moment van afronding van mijn manuscript (Bevrijdingsdag, 5 mei 2022) en de boeklancering van 18 juni 2022. En zelfs minder dan een maand tussen de afronding van het manuscript en de beschikbaarheid van de gedrukte boeken. Kom daar meer eens om bij een reguliere uitgever!

6.

Een gevolg van het vorige punt is dat de inhoud van mijn boek veel langer op de actualiteit heeft kunnen inspelen. Zo kon ik in mijn boek dat in juni 2022 is uitgekomen nog verwijzen naar de klimaatrapporten van het IPCC van februari en april van dat jaar en naar de door Rusland in februari van dat jaar begonnen oorlog in Oekraïne. Mijn boek heeft dus vanaf het moment van uitkomen ervan belangrijke actualiteit meegenomen, wat niet nodig maar wel wenselijk was voor wat ik te vertellen heb.

7.

Je kunt in het proces van het uitbrengen van een boek en beheren van het verkoopproces behoorlijk ontzorgd worden door een beroep te doen op een bedrijf dat de in mijn ogen vervelende, minder dankbare klussen oppakt. Ik hoef geen boekpakketjes te versturen en houd de administratie graag zo simpel mogelijk. Mijn boek komt zo beschikbaar via alle reguliere boekhandels in Nederland en Vlaanderen (ruim 2500). En ik word ontzorgd door een bedrijf dat de marketing doet door voor een professionele uitstraling van mijn eigen uitgeverij te zorgen (logo, website e.d.).

8.

Mijn boek bestaat uit twee delen die makkelijk -na iets bewerkt te zijn- als twee afzonderlijke boeken op de markt gezet kunnen worden. Maar de kracht zit ‘m vooral in de gezamenlijkheid: de eerste klap is een daalder waard. Als mijn boek een succes wordt, kan ik ervoor kiezen de delen ook afzonderlijk op de markt te zetten. Zonder dat ik een eventuele uitgever voor het hoofd stoot omdat zoiets niet goed zou passen in diens straatje. Ik krijg zo bijvoorbeeld geen gedoe met een eventuele strijd over publicatierechten.

9.

Ik ben regisseur in alles en hoef geen rekening te houden met eisen of wensen van een uitgever (kun je in je tekst niet beter dit of dat? wat doe je aan je eigen boekpromotie, kun je niet naar die of die bijeenkomst?). Zoveel mogelijk baas in eigen bestaan: ik bepleit het niet alleen in mijn boek, ik probeer het zelf ook te doen.

10.

De 10de reden is de belangrijkste: dit alles is een mooi avontuur!

Wat zijn mijn ideeën over de toekomst van mijn uitgeverij?

Als mijn boek een succes wordt, dan volgen er meer. Ik heb meer materiaal op de plank liggen. Maar vooral lijkt het me leuk om in te spelen op reacties die op mijn boek en uitgeverij binnenkomen. Leidt dat bijvoorbeeld tot aanpassingen of bijbuigingen hier en daar van wat ik aan visie opgeschreven heb? Verdient dat op enig moment een nieuw boek of op zijn minst een nieuwe boekversie? Bijvoorbeeld uitsplitsing van één van de twee of van beide afzonderlijke boeken die makkelijk uit mijn eerste publieksboek gepuurd kunnen worden? Het begint er natuurlijk mee dat er serieuze journalisten/auteurs/filosofen/wetenschappers/geestelijk verzorgers/andere geïnteresseerden zijn die reageren willen op mijn eerste boek. In welke mate en op welke wijze dat gebeuren gaat, is voor mij nu koffiedik kijken.

Vooralsnog breng ik alleen boeken uit waar ik zelf auteur of op zijn minst mede-auteur van ben. De zakelijke kant van mijn hele onderneming moet zeer beperkt blijven, wat niet meer het geval is wanneer ik ook andere auteurs ga uitgeven. Het blijft voorlopig een eenmansbedrijf, zodat ik mijn handen, hoofd en vooral mijn hart vrijhoud voor wat ik als wezenlijk in mijn eigen leven zie. Via mijn uitgeverij kunnen ook lezingen en andere bijdragen verzorgd worden over de themavelden die ik met mijn boek vanuit mijn levensfilosofie bestrijk.

Veelgestelde vragen over het boek

Waar komt uw betrokkenheid bij de thema’s van uw boek vandaan?

Ik was als middelbare scholier zeer onder de indruk van een boek van Hermann Hesse. Het lezen van dat boek bracht me in een heel ander levensspoor: van materieel (‘hebben’) naar spiritueel (‘zijn’). Ik kreeg interesse voor filosofische en levensbeschouwelijke vragen, naast mijn maatschappelijke oriëntatie. Ik proefde in mezelf tijdens mijn studiejaren aan de universiteit een groot conflict tussen mijn spirituele oriëntatie enerzijds en mijn maatschappelijke oriëntatie anderzijds. Dat mondde onder meer uit in een verblijf van vijf jaar in een klooster als monnik. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken voor de overheid. Jarenlang ben ik zowel met spirituele als maatschappelijke kwesties bezig geweest in twee verschillende sporen. Naar mijn idee komen beide sporen nu samen in dit boek. Niet alleen omdat thema’s van beide signatuur in mijn boek aan bod komen, maar ook omdat ik het boek met mijn eigen spiritueel georiënteerde visie voor anderen geschreven heb en het hopelijk zijn weg in onze maatschappij zal vinden.

Waarom heeft u dit boek geschreven?

In het voorwoord van mijn boek schets ik meteen de aanleiding ervoor. Dat was een conflict rond het midden van het vorige decennium in de kerkgemeenschap waarvan ik toen deel uitmaakte. Uitvloeisel van dat conflict was dat de dominee de gemeente moest verlaten, en ikzelf zei de hele kerk vaarwel. Als de kerk zo met mensen omgaat, dan heeft die geen enkele meerwaarde ten opzichte van een seculiere organisatie in de reguliere maatschappij. Maar als het niet een kerk is die de wezenlijke waarden voldoende belichaamt en verspreidt, wat dan wel? Ik wilde de negatieve energie van het kerkelijk conflict omzetten in een positieve schets van waar het volgens mij echt om gaat.
Om dit goed te doen stel ik eerst fundamentele vragen aan de orde en lever ik kritiek op het dominante werkelijkheidsmodel dat in filosofie en wetenschappen hoogtij viert: een materialistisch-reductionistisch model, ik bedoel hiermee een verklaringsmodel waarin uiteindelijk alles tot materie herleidbaar is. Dat model lijdt volgens mij schipbreuk; een model waarin de geest de basis is van alles is volgens mij ook intellectueel veel bevredigender. Ik hanteer het uitgangspunt van een in de basis al psychofysische realiteit. Daarmee bedoel ik dat geest (het psychische) en materie (het fysische) van meet af aan bij elkaar horen als twee kanten van dezelfde medaille. We moeten volgens mij grondig gaan ‘omdenken’ en ‘omleven’. Het is vooral hierom een rebels boek omdat het tegen de hoofdstroom van het hedendaagse denken en leven in roeit.

Ervaart u zoiets als ‘zendingsdrang’?

Ik vind dit een nogal belast woord. En ik wil al helemaal niet mensen vanuit een geloofsovertuiging beleren of bekeren. Het gaat er mij juist om dat mensen bij zichzelf te rade gaan hoe hun leven in elkaar zit en in zichzelf de inzichten en energie vinden om hun leven een goede richting te geven. Ik bedoel daarmee een richting die meer geluk verschaft voor henzelf en degenen die ze op hun levensweg tegenkomen. Dus als er bij mij van zendingsdrang sprake is, is het om mensen naar zichzélf te zenden en hun eigen bronnen van waarheid en geluk te vinden. Het is mijn vaste overtuiging dat ze dan vanzelf hun eigen leven in verbinding met alles en iedereen (gaan) ervaren.

Voor wie hebt u uw boek geschreven?

Voor nieuwsgierige mensen die geïnteresseerd zijn in levensvragen. Ik heb geprobeerd zo helder mogelijk te schrijven, zodat ook mensen die niet zijn ingevoerd in een vakgebied de betooglijnen kunnen volgen. Ik hoop dat mensen die op een heel ander levensspoor zitten bij lezing de bereidheid hebben hun vanzelfsprekendheden oprecht tegen het licht te houden.

Of dat dit nou mensen zijn met een nieuwsgierigheid op basis van hun vakgebied – filosofen, theologen, religiewetenschappers, geestelijk verzorgers en psychologen –, of dat het mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar de vernieuwende perspectieven en verhalen die het boek te bieden heeft: iedere vrije geest wordt uitgenodigd dit boek te lezen.

Wat zijn de belangrijkste levenslessen die u in uw boek verwerkt?

Dat mensen op basis van eigen kunnen hun eigen toekomst binnen op den duur steeds minder beperkingen in hun eigen hand kunnen nemen, eventueel ondanks alle tegenslag die ze ervaren. En dat er dan een beweging ten goede in hun leven komt die alsmaar grotere vrijheid met zich meebrengt, waar ook anderen en de maatschappij baat bij hebben. ‘Baas in eigen bestaan.’ Er is enorm veel gewonnen als mensen zich niet meer als slachtoffers maar op de eerste plaats als scheppers gaan zien. Het boek levert handvatten daarvoor en wijst naar andere literatuur die bij die zelfschepping behulpzaam kan zijn.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Als het boek in de smaak valt, dan kunnen meer boeken volgen vanuit de door mij opgerichte uitgeverij DGrT. Ondertussen krijg ik hier en daar uitnodigingen om te komen spreken. Toen mijn boek in 2022 op de markt kwam werkte ik nog voor de overheid, maar intussen ben ik met pensioen. Ik heb nu meer ruimte om mijn boodschap breder kenbaar te maken. Ik ben met veel energie een nieuwe levensfase ingegaan.

Staat uw vraag er niet tussen, neem contact op