De vleugelslag van een koninginnepage

 20,95

Eugène de Groot | Nederlands  |  376 blz.

Paperback

‘Spiritueel humanisme’ is een visie op de wereld en het menselijk leven die ontleend wordt aan de eigen natuurlijke kenvermogens van de mens, zijn eigen (ook innerlijke) zintuigen en verstand. Het doet geen beroep op een religieus geloof, maar ontdekt wel de spirituele basis van alles en iedereen. Het boek begint met enkele bijzondere persoonlijke ervaringen, die in het eerste deel doordacht worden. Veel aandacht krijgt de verhouding tussen materie/lichaam en geest/psyche, mede aan de hand van de begrippen synchroniciteit en vrije wil (inclusief neurowetenschappelijke ontwikkelingen daaromtrent) en het denken van Carl Gustav Jung, René Descartes en Thales van Milete. Ook wordt stilgestaan bij een hoogspiritueel perspectief zoals dat te vinden is in de werken van Neale Donald Walsch en Eva Pierrakos. Het tweede deel schetst de inhoud van het spiritueel humanisme dat met zeven zuilen wordt opgetrokken.
Dit boek heeft een filosofisch-levensbeschouwelijke inslag en wil geest en materie, het bewuste en onbewuste, wetenschap, filosofie en spiritualiteit, humanisme en religie, oost en west meer bij elkaar brengen. Het wil mensen in zichzelf en met elkaar in een onrustige en verwarde tijd verbinden.

Categorie:

Je kunt De vleugelslag van een koninginnepage op veel plekken bestellen

De vleugelslag van een koninginnepage is verkrijgbaar in alle boekhandels en onlinewebshops in Nederland en Vlaanderen.

Beschikbaar in:

Paperback – E-book

Een inzage in het boek

Alvast geïnspireerd of geprikkeld raken? En uitgedaagd worden om meer te lezen? Een kleine inzage in een zestal fragmenten is beschikbaar voor iedereen die naar het boek nieuwsgierig is.

Inzage in het boek

Een paar vragen aan de schrijver

Waar komt uw betrokkenheid bij de thema’s van uw boek vandaan?

Ik was als middelbare scholier zeer onder de indruk van een boek van Hermann Hesse. Het lezen van dat boek bracht me in een heel ander levensspoor: van materieel (‘hebben’) naar spiritueel (‘zijn’). Ik kreeg interesse voor filosofische en levensbeschouwelijke vragen, naast mijn maatschappelijke oriëntatie. Ik proefde in mezelf tijdens mijn studiejaren aan de universiteit een groot conflict tussen mijn spirituele oriëntatie enerzijds en mijn maatschappelijke oriëntatie anderzijds. Dat mondde onder meer uit in een verblijf van vijf jaar als monnik. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken voor de overheid. Jarenlang ben ik zowel met spirituele als maatschappelijke kwesties bezig geweest in twee verschillende sporen. Naar mijn idee komen beide sporen nu samen in dit boek. Niet alleen omdat thema’s van beide signatuur in mijn boek aan bod komen, maar ook omdat ik het boek met mijn eigen spiritueel georiënteerde visie voor anderen geschreven heb en het hopelijk zijn weg in onze maatschappij zal vinden.

Waarom heeft u dit boek geschreven?

In het voorwoord van mijn boek schets ik meteen de aanleiding ervoor. Dat was een conflict rond het midden van het vorige decennium in de kerkgemeenschap waarvan ik toen deel uitmaakte. Uitvloeisel van dat conflict was dat de dominee de gemeente moest verlaten, en ikzelf zei de hele kerk vaarwel. Als de kerk zo met mensen omgaat, dan heeft die geen enkele meerwaarde ten opzichte van een seculiere organisatie in de reguliere maatschappij. Maar als het niet een kerk is die de wezenlijke waarden voldoende belichaamt en verspreidt, wat dan wel? Ik wilde de negatieve energie van het kerkelijk conflict omzetten in een positieve schets van waar het volgens mij echt om gaat.
Om dit goed te doen stel ik eerst fundamentele vragen aan de orde en lever ik kritiek op het dominante werkelijkheidsmodel dat in filosofie en wetenschappen hoogtij viert: een materialistisch-reductionistisch model, ik bedoel hiermee een verklaringsmodel waarin uiteindelijk alles tot materie herleidbaar is. Dat model lijdt volgens mij schipbreuk; een model waarin de geest de basis is van alles is volgens mij ook intellectueel veel bevredigender. Ik hanteer het uitgangspunt van een in de basis al psychofysische realiteit. Daarmee bedoel ik dat geest (het psychische) en materie (het fysische) van meet af aan bij elkaar horen als twee kanten van dezelfde medaille. We moeten volgens mij grondig gaan ‘omdenken’ en ‘omleven’. Het is vooral hierom een rebels boek omdat het tegen de hoofdstroom van het hedendaagse denken en leven in roeit.

Ervaart u zoiets als ‘zendingsdrang’?

Ik vind dit een nogal belast woord. En ik wil al helemaal niet mensen vanuit een geloofsovertuiging beleren of bekeren. Het gaat er mij juist om dat mensen bij zichzelf te rade gaan hoe hun leven in elkaar zit en in zichzelf de inzichten en energie vinden om hun leven een goede richting te geven. Ik bedoel daarmee een richting die meer geluk verschaft voor henzelf en degenen die ze op hun levensweg tegenkomen. Dus als er bij mij van zendingsdrang sprake is, is het om mensen naar zichzélf te zenden en hun eigen bronnen van waarheid en geluk te vinden. Het is mijn vaste overtuiging dat ze dan vanzelf hun eigen leven in verbinding met alles en iedereen (gaan) ervaren.

Voor wie hebt u uw boek geschreven?

Voor nieuwsgierige mensen die geïnteresseerd zijn in levensvragen. Ik heb geprobeerd zo helder mogelijk te schrijven, zodat ook mensen die niet zijn ingevoerd in een vakgebied de betooglijnen kunnen volgen. Ik hoop dat mensen die op een heel ander levensspoor zitten bij lezing de bereidheid hebben hun vanzelfsprekendheden oprecht tegen het licht te houden.

Of dat dit nou mensen zijn met een nieuwsgierigheid op basis van hun vakgebied – filosofen, theologen, religiewetenschappers, geestelijk verzorgers en psychologen –, of dat het mensen zijn die nieuwsgierig zijn naar de vernieuwende perspectieven en verhalen die het boek te bieden heeft: iedere vrije geest wordt uitgenodigd dit boek te lezen.

Wat zijn de belangrijkste levenslessen die u in uw boek verwerkt?

Dat mensen op basis van eigen kunnen hun eigen toekomst in hun eigen hand kunnen nemen, eventueel ondanks alle tegenslag die ze ervaren. En dat er dan een beweging ten goede in hun leven komt die alsmaar grotere vrijheid met zich meebrengt, waar ook anderen en de maatschappij baat bij hebben. ‘Baas in eigen bestaan.’ Er is enorm veel gewonnen als mensen zich niet meer als slachtoffers maar op de eerste plaats als scheppers gaan zien. Het boek levert handvatten daarvoor en wijst naar andere literatuur die bij die zelfschepping behulpzaam kan zijn.

Wat zijn uw toekomstplannen?

Als het boek in de smaak valt, dan kunnen meer boeken volgen vanuit de door mij opgerichte uitgeverij DGrT. Misschien krijg ik uitnodigingen om hier of daar te komen spreken of mondeling of schriftelijk bijdragen te leveren. In de loop van komend jaar ga ik met pensioen van mijn werk voor de overheid en dan komt er meer ruimte om mijn boodschap breder kenbaar te maken. Ik ga met veel energie een nieuwe levensfase in.

Extra informatie

Auteur:

Eugène de Groot

ISBN:

9789083244105

Uitvoering:

Paperback

Verschijningsdatum:

18 juni 2022

Taal:

Nederlands

Aantal pagina's:

376

Gewicht:

450